Åfjord sparebank er en frittstående solid sparebank som har personkunder og lokalt næringsliv som sitt primærmarked.

Banken har en lang og god historie helt tilbake til 1902. Hovedkontoret ligger i Åfjord, med et rådgiverkontor i Søndregt. 7, Trondheim. Banken er tilsluttet Terra Gruppen AS sammen med over 80 andre lokale sparebanker i Norge. Åfjord Sparebank kan tilby sine kunder all form for finansiell service.

Historie

Behovet for en sparebank i Åfjord var så visst til stede da den ble opprettet i 1902. Savnet av en bank var da følelig. Behovet for driftslån steg etter hvert – å bare være avhengig av utenbygds lånemarked var like tungvint som utjenlig. Med anbringelsen av mindre sparebeløp var det likedan. Med slike tilhøve sto bygdas næringsliv i stampe, mens rente og sparepenger gikk ut av bygda.

Det forberedende arbeide til oppretting av Åfjord Sparebank er trolig satt i verk i 1901, uten at dette kan bekreftes av bankens arkiv. Det finnes heller ikke angitt noe tidspunkt da innbydelse ble utlagt for tegning av grunnfond for sparebanken. Grunnfondet ble tegnet som rentebærende lån fra 125 innskytere, med beløp fra kr. 10,- til kr. 100,-, tilsammen kr. 2.370,-. Beløpet er i sin helhet tilbakebetalt innskyterne i de første 25 år av sparebankens levetid.

www.afjord-sparebank.no

Ingen kommentarer så langt

Legg igjen en kommentar

Ikke bekymre deg. Vi skal aldri bruke din e­postadresse for spam.

Digital Byrå Stockholm - Digital1