Nordea er et stort, nord-europeisk finanskonsern med hovedkontor i Stockholm.

Nordea er det største finanskonsernet i Nord-Europa, med en ledende posisjon på bedrifts-, person- og private banking-markedet. Nordea har sitt hovedkontor i Stockholm.
Nordea ble til ved sammenslåingen av svenske Nordbanken og finske Merita og fikk navnet MeritaNordbanken. MeritaNorbanken kjøpte senere norske Christiania Bank og Kreditkasse og danske Unibank og Nordea ble dannet.

Nordea Finans Norge AS

Nordea Finans er den delen som håndterer forbrukslån, bil- og båtlån, leasing, asset master, factoring, smarte kjøp med whitecard og andre finansieringsløsninger for næringslivet og privatpersoner. Nordea Finans er et heleiet datterselskap av Nordea Bank Norge ASA og er en del av Nordea Finance Companies. Nordea Finans het tidligere K-finans.

Leter du etter én av disse?

Nordea fastrente

Fastrentelånet passer for deg som vil ha sikkerhet mot overraskelser, eller forventer en renteøkning i markedet. Når du kjøper bolig og velger lån med fastrente, er du garantert den samme renten også i morgen. Renten er fast uansett hvordan verdensøkonomien går i rentebindingsperioden. Fordelen med fastrentelån er at du alltid vet hva du skal betale på lånet hver måned. Det kan gi deg den nødvendige trygghet i hverdagen du trenger til å fokusere på andre ting. Når du slipper å bekymre deg for stadige renteendringer, blir det enklere å planlegge økonomien din.

www.nordea.no

Ingen kommentarer så langt

Legg igjen en kommentar

Ikke bekymre deg. Vi skal aldri bruke din e­postadresse for spam.

Digital Byrå Stockholm - Digital1