Nordlandsbanken er en del av DNB Bank ASA.

Nordlandsbanken er en forretningsbank med hovedkontor i Bodø, og er heleid av DNB ASA. Nordlandsbanken hadde ved utgang av tredje kvartal 2011 en forvaltningskapital på 35 581,6 millioner kroner og en medarbeiderstab på 239 ansatte fordelt på 230,3 årsverk.

Nordlandsbanken er ledende bank i Nordland med mer enn 71 000 personkunder. Hos Nordlandsbanken utgjør lån til personkunder cirka 45% av samlede utlån. Denne banken har over 7 100 bedriftskunder, og cirka 243 medarbeidere med høy kompetanse betjener kundene. Nordlandsbanken betjener kundene gjennom 15 bankkontorer.

Historie

Nordlands Privatbank ble etablert i Bodø 1. juli 1893. I 1953 vedtok Fauske Bank, Søndre Helgelands Kreditbank og Helgelands Fiskeri- og Handelsbank å fusjonere med Nordlands Privatbank. Den nye banken ble etablert i 1954 under navnet Nordlandsbanken. Siden 2003 er Nordlandsbanken ASA et heleid datterselskap av DNB Bank ASA.

God fastrente

Nordlandsbanken er blant de billigste på fastrente. Det har aldri vært billigere å binde lånerenten i Norge. Nordlandsbanken tilbyr nå kundene den beste fastrenten på 3-, 5-, og 10 år.

Kontakt

Nordlandsbanken vil hjelpe deg med salg, rådgivning og informasjon om alle sine produkter og tjenester. Du kan nå dem på 08900 fra mandag til torsdag kl. 08.30-20.00 og på fredag kl. 08.30-16.00.

Fra utlandet treffer du dem på +47 91 50 89 00.
Telefaks: 75 55 87 89

www.nordlandsbanken.no

Ingen kommentarer så langt

Legg igjen en kommentar

Ikke bekymre deg. Vi skal aldri bruke din e­postadresse for spam.

Digital Byrå Stockholm - Digital1