Røros Sparebank ble etablert allerede i 1842 som en av de aller første sparebankene i Trøndelag.

I dag fremstår RørosBanken som en solid og fremadrettet bank med en forvaltningskapital på 3,71 milliarder kroner og med omlag 36 årsverk. Bankens egenkapital (sparebankens fond) er nå på cirka 300 millioner kroner. De siste tiårene har vært preget av en eventyrlig teknologisk utvikling i bankverdenen. Bruken av bankkort øker stadig, nettbank er blitt vanlig blant de fleste kunder, kommunikasjon skjer helst ved e-post. Slik endres hverdagen både for banken og for kundene. I 1997 ble RørosBanken tilsluttet Terra-Gruppen, en allianse av 78 frittstående og selvstendige sparebanker.

RørosBanken er en aktiv støttespiller i det lokale kultur, natur, friluftsliv og organisasjonslivet. Banken er aktiv samarbeidspartner for den tradisjonsrike Bergstadcupen, bidrar til idretten generelt og deler hvert år ut flere hundre tusen kroner til diverse prosjekter i lokalmiljøets kulturelle univers.

Førstehjemslån hos RørosBanken

Er du under 34 år får du ekstra gunstige betingelser på lån til din første bolig. Dette forutsetter at du har BSU, samt egenkapital eller tilleggssikkerhet utenom.

Kontaktinformasjon Røros

Gateadresse: Kjerkgata 1, 7374 Røros
Postadresse: Postboks 304, 7361 Røros
Telefon: 72 40 90 00
Telefaks: 72 40 90 01

Kontaktinformasjon Oslo

Gateadresse: Henrik Ibsen gt. 40-42, 0255 Oslo
Postadresse: Postboks 2947 Solli, 0230 Oslo
Telefon: 72 40 90 00
Telefaks: 22 44 77 50

www.rorosbanken.no

Ingen kommentarer så langt

Legg igjen en kommentar

Ikke bekymre deg. Vi skal aldri bruke din e­postadresse for spam.

Digital Byrå Stockholm - Digital1